top of page

KVKK Politikası

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun hakkında bilgilendirme ve kanun kapsamında şirket uygulamasının ne şekilde olacağına dair hazırlanan iş bu metin AĞAÇLI OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. ve AĞAÇLI SİGORTA ARACILIK HİZ.LTD.ŞTİ KVK komitesince uygulanmaktadır. 6698 Sayılı KVK kapsamında uygulama bakımından ilgili birimler aşağıdadır.

KVK HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME VE ŞİRKET UYGULAMASI HAKKINDA;

AĞAÇLI OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. ve AĞAÇLI SİGORTA ARACILIK HİZ.LTD.ŞTİ olarak sektörün köklü şirketlerinin en başında yer alan şirketlerimiz için Türkiye Cumhuriyeti Anayasası uyarınca kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı doğrultusunda ve bu konuda düzenlenen 6698 sayılı KVK Hakkında Kanun uyarınca, kişisel verilerin korunması hususu, başta şirketimizin mevcut ve potansiyel müşterilerimiz olmak üzere çalışanlarımız dışındaki tüm gerçek 3. şahısların, kişisel verilerinin işlenmesi, doğru ve güncel olarak muhafazası, korunması, ilgili mevzuat uyarınca silinmesi yahut anonimleştirilmesi, bu konuda alınan önlemler, kişisel verilerin yasal olarak kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve kişisel veri sahibince kişisel verilerin talebi hususlarının hangi yöntemlerle yapılacağı ve tüm bu hususlardaki şirketimiz uygulaması hakkında kişisel veri sorumlusu olarak aşağıda ayrıntılı olarak bilgilendirme yapılmıştır.

bottom of page